BIOGRAFI PERAWI HADITS


Berikut ini kami tampilkan biografi perawi hadits Nabi Muhammad SAW mudahan menjadi referensi kita semua :

  1. IMAM BUKHARI

(Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810-Khartanak, 30 Ramadan 256/31 Agustus 870).

Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. la adalah salah seorang dari periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Dia lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari, dibangsakan kepada tempat kelahirannya, yaitu Bukhara. Ayahnya yang bernama Isma’il terkenal sebagai seorang .ulama yang saleh.

Imam Bukhari sejak kecil telah menunjukkan bakatnya yang cemerlang dan luar biasa. Dia mempunyai ketajaman ingatan dan hafalan yang melebihi orang lain. Ketika berusia sepuluh tahun, dia selalu datang dan mempelajari ilmu hadis kepada ad-Dakhili, salah seorang ulama yang ahli dalam bidang tersebut. Setahun kemudian dia mulai menghafal hadis Nabi SAW, dan sudah mulai berani pula mengoreksi kesalahan dari guru yang keliru menyebutkan periwayatan hadis. Dalam usia 16 tahun, dia telah menghafal hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab karangan Ibnu Mubarak dan karangan Waki’ al-Jarrah.

Guru-gurunya dalam bidang hadis lebih seribu orang. Imam Bukhari sendiri pernah mengatakan bahwa kitab al-Jami’ as-Sahih, atau yang terkenal dengan nama Sahih al-Bukhari, disusunnya sebagai hasil dari menemui 1.080 orang guru ahli (sarjana) dalam bidang ilmu hadis. Guru-guru tersebut, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, dapat dibagi menjadi lima tingkatan, mulai dari tabiin sampai kepada para mahasiswa yang sama-sama belajar dengan Imam Bukhari sendiri. Setiap guru tersebut diberinya penilaian yang jujur dan tanpa pilih kasih untuk menetapkan dapat diterima atau tidaknya hadis-hadis yang mereka riwayatkan.

Untuk mendapat keterangan yang lengkap tentang suatu hadis, baik mengenai hadis itu sendiri maupun mengenai orang yang meriwayatkannya, Bukhari melawat ke daerah Syam (Suriah), Mesir, dan Aljazair masing-masing dua kali, ke Basra empat kali, menetap di Hedzjaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun, dan berulang kali ke Kufah dan Bagh­dad. Dari pertemuannya dengan para ahli hadis tersebut, dia berhasil memperoleh hadis sebanyak 600.000 buah, 300.000 buah di antaranya dihafalnya. Hadis-hadis yang dihafalnya itu terdiri atas 200.000 hadis yang tidak sahih, dan 100.000 hadis yang sahih.

Di samping terkenal sebagai penghafal hadis, Imam Bukhari juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Di antara karangan-karangannya yang terkenal adalah al-Jami’ as-Sahih, at-Tarikh as-Sagir, at-Tarikh al-Ausat, at-Tarikh al-Kabir, Tafsir al-Musnad al-Kabir, Kitab al-‘Ilal, Kitab al-du’afa’,Asami as-Sahabah, dan Kitab al-Kuna. Semuanya mengenai hadis. Kitab al-Jami’ as-Sahih atau Sahih al-Bukhari merupakan karangannya yang terpenting dan terbesar dalam bidang hadis.

Sesuai dengan namanya, kitab al-Jami’ as-Sahih adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sa­hih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya sahih, hanya sebanyak 7.275 buah hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut. Jumlah inilah yang betul-betul diyakininya sebagai hadis-hadis sahih, dan diakui pula oleh sebagian besar ahli hadis kenamaan.

Ketelitiannya yang begitu tinggi dalam periwayatan hadis tersebut menyebabkan para ulama ha­dis belakangan menempatkan kitab Sahih al-Bu­khari pada peringkat pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang muktabar. Setelah itu, barulah muncul kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan an-Nasd’i, dan Sunan Ibn Mdjah. Kitab Sahih al-Bukhari beserta kelima kitab hadis lainnya itu disebut “al-Kutub as-Sittah”.

Kitab Sahih al-Bukhari tersebut telah pula diberi syarah (komentar) oleh beberapa orang ulama ha­dis berikutnya. Kitab-kitab yang memuat syarah itu berjumlah 82 judul. Di antaranya, ada beberapa kitab yang terkenal. Misalnya, kitab Fath al-Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani yang terdiri atas tiga belas jilid besar.

One thought on “BIOGRAFI PERAWI HADITS

Tinggalkan Balasan ke yogi frinando Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s