ALI BIN ABITALIB

KM. Krens.Lotim (18/3/2011)

(Mekah, 603-Kufah, 17 Ramadan 40/24 Januari 661).

Khalifah keempat (terakhir) dari al-Khulafa’ ar-Rasyidiin (empat khalifah besar); orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, sepupu Nabi SAW yang kemudian menjadi menantunya. Ayahnya, Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abd Manaf, adalah kakak kandung ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Fatimah binti As’ad bin Hasyim bin Abd Manaf. Sewaktu lahir ia diberi nama Haidarah oleh ibunya. Nama itu kemudian diganti ayahnya dengan Ali.

Baca lebih lanjut